Bon Bien Resort

30 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận

0 đ

Biển Mũi Né

72

Dịch vụ khách sạn

Dịch vụ phòng

  • Shower
  • Bathroom Amenities
  • Slipper
  • Air-Conditioning
  • Hair dryer

Price list tại Khách sạn Bon Bien Resort

Rules & Conditions của Khách sạn Bon Bien Resort

Book

Special room rate will be informed via tel & email

Check in Date

Customer information